dramabg

 

 

Sections / Afdelings:

• Poësie
• Prosa
• Gedramatiseerde Poësie
• Gedramatiseerde Prosa
• Monoloog
• Samespraak
• Onvoorbereide Lees
• Mimiek
• Improvisasie
• Voordragkonsertprogram
• Poppekas
• Verhaalkuns
• Eksperimentele Werk
• Groep Improvisasie
• Groep Poësie Program
• Tonele
• Redenaars
• Advertensie
• Poetry
• Prose
• Dramatized Prose
• Dramatized Poetry
• Monologue

 

 

 


Dates & Venues

Dates and venues of each city/ town will be made available according to the interest of the public in that specific area.  If interested send us an email.

Datums & Plek:

Datums en adres van elke stad/ dorp sal bekend gemaak word nader aan die tyd gebaseer op belangsteling.  Belangstellendes kan vir ons ‘n email stuur.